< Succes și independență
15.12.2017

ANUNȚ ANGAJARE


Angjator: Asociația Divers

Denumirea postului: Consilier vocațional cod COR 242315

Tipul contractului: Contract individual de muncă pe perioadă determinată cu 8 ore pe zi

Locatia postului: Sîngeorgiu de Mureș

În cadrul proiectului: ”O șansă pentru fiecare în Sîngeorgiu de Mureș”, cod proiect 101818


Cerințe obligatorii:

Studii: studii superioare specifice


Experiența profesională: minim cinci ani experiență în muncă în domeniul social.


Alte cerințe:

 • abilităţi de comunicare excelente în limba română şi maghiară

 • familiarizat cu aplicarea bateriei de teste CAS++

 • cunostinte dovedite in domeniul psihologiei muncii, psihologia organizationala, consiliere si orientare profesionala

 • experienţă relevanta în domeniul serviciilor de integrare socio-profesionala

 • experienta in proiecte POSDRU constitutie un avantaj

 • abilitatea de a lucra în echipă și individual,

 • stabilitate emoţională şi toleranţă la situaţii de stres,

 • abilităţi de rezolvare a problemelor,

 • empatie şi responsabilitate socială,

 • respectarea disciplinei de muncă

 • respect faţă de oameni

 • responsabilitate pentru realizarea calitativă a atribuţiilor de funcţiei

 • tendinţă spre dezvoltare profesională continuă

 • utilizarea calculatorului, utilizare bună – Excel, Word.

 • Permis conducere auto constituie avantaj


Descrierea sarcinilor specifice postului:

Consilierul vocațional


- identifică aptitudinile, interesele, competenţele  beneficiarilor şi evaluează nivelul de dezvoltare
vocaţional, prin proceduri metodologice specifice conform inventarelor aptitudinale, testelor şi instrumentelor specifice;

- elaborează profilul vocaţional în baza aptitudinilor, competenţelor, intereselor, caracteristicilorpsiho-

fizice, performanţelor şi eşecurilor anterioare, rezultatelor obţinute la probele aplicate;

- identifică ruta de dezvoltare vocaţională, ţinând cont de aptitudini, motivaţie, nivel şcolar, sfera de

interese, obiectivele stabilite pe termen scurt, mediu şi lung ale beneficiarului, dar şi de caracteristicile psiho-fizice şi contextul sociocultural;

- elaborează planul de inserţie profesională şi îl revizuieşte ori de câte ori este necesar împreună cu

beneficiarul ţinând cont de competenţele dobândite, de capacităţile psiho-fizice, oferta şi opţiunile

 privind  plasarea pe piaţa muncii şi de obiective personale ale beneficiarului pe termen scurt, mediu

şi/sau lung .


Persoanele interesate sunt rugate să trimită un CV/ Scrisoare de intenție la office@divers.org.ro până la data de 22.12.2017.

Informații suplimentare se pot obține la 0722-318605, persoană de contact Koreck Maria.