09.03.2011

Comunicarea rezultatelor privind atribuirea contractului de achiziţii de servicii de pază și protecție


Comunicarea rezultatelor achiziţiei directe de servicii - servicii de pază 79713000-5