< 2013
28.01.2013

Comunicarea rezultatelor privind atribuirea contractului de achiziţii de servicii închiriere aparatură tehnică


Nr. 24/28.01.2013   

Comunicarea  rezultatelor privind atribuirea contractului de achiziţii
de servicii închiriere aparatură tehnică


    În  urma constituirii comisiei  de evaluare a ofertelor pentru achiziţia de servicii închiriere aparatură tehnică, achiziţie ce s-a desfăşurat  în perioada 11.01.2013 - 25.01.2013, consemnată în procesul verbal din data de 25.01.2013,  în cadrul proiectului ” Crearea şi funcţionarea structurilor de asistenţă axate pe ocuparea forţei de muncă – Centre de incluziune pentru persoanele de etnie romă” ID: 62509, POSDRU/96/6.2/S/62509 din Fondul Social European şi fonduri de la bugetul de stat prin POSDRU 2007-2013, precum şi din fonduri proprii, cu  următoarea componenţă :

     1. Preşedinte:     Koreck Maria Magdalena
    2. Membru:   Gherman Diana Mariana
    3. Membru: Keresztes Katalin


A decis, în  conformitate cu Instructiunea 26/2010 privind atribuirea contractelor de achiziţie, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, pentru proiectele finantate prin FSE -POSDRU

OFERTANTUL CÂŞTIGĂTOR: Konika Minolta Business Solutions Romania SRLDIRECTOR REGIONAL
Koreck Maria Magdalena