22.07.2012

Comunicarea rezultatelor privind atribuirea contractului de achiziţii de servicii închiriere sală

Comunicarea  rezultatelor privind atribuirea contractului de achiziţii de servicii închiriere salădetalii


15.07.2012

Anut inscriere curs lucrator social

Asociația Pakiv România prin CISPER Centru Tîrgu Mureș anunță în cadrul proiectului “Crearea și funcționarea structurilor de asistență axate pe ocuparea forței de muncă – Centre de incluziune socială pentru persoanele de etnie romă” – ID 62509, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013, Axa prioritară 6, Promovarea...detalii

Categorie stiri home

09.07.2012

Anunț recrutare formatori

Anunț recrutare formatori Asociaţia Pakiv România în calitate de beneficiar în cadrul proiectului „Crearea şi funcţionarea structurilor de asistenţă axate pe ocuparea forţei de muncă – Centre de incluziune socială pentru persoanele de etnie romă”, Nr. Contract: POSDRU/96/6.2/S/62509, pentru implementarea cu succes a activităților proiectului anunță concurs în vederea selectării de formatori...detalii


04.07.2012

ANUNŢ DE PARTICIPARE LA ACHIZIŢIE DIRECTĂ DE SERVICII, SERVICII ÎNCHIRIERE SALĂ

ANUNŢ  DE PARTICIPARE LA ACHIZIŢIE DIRECTĂ DE SERVICII, SERVICII ÎNCHIRIERE SALĂ  COD CPV 70130000-1detalii

Categorie stiri home

20.06.2012

sustineti echipa Divers La Swimaton

In data de 7 iulie la Swimathon, www.swimathon.ms, echipa Divers înoată pentru ca 15 copii romi de clasa a V-a din Valea Rece să beneficieze de programul Școala de după Școală pentru a preveni abandonul școlar foarte probabil a lor. Va rugam sprijiniti echipa prin recrutarea de donatori, inclusiv online. Educatia copiilor poate fi ajutata donand doar si 1 leu! Sustine echipa Divers La...detalii


08.06.2012

Invitaţie participare la tabără

Invitaţie participare la tabără Asociaţia Divers cu sprijinul Departamentului pentru Relaţii Interetnice organizează în cadrul programului "Diversitatea – O Şansă în Plus pentru Viitor" o tabără de creaţie interculturală pentru tineri cu scopul realizării"Calendarului Diversităţii 2013".  Organizatorii oferă 9 locuri gratuite în tabăra de creaţie care se...detalii


24.05.2012

ANUNŢ DE PARTICIPARE LA LICITAŢIE, PROCEDURA DE CERCETARE A PIEŢEI „Servicii de organizare evenimente în municipiul Tîrgu Mureş”

Asociaţia DIVERS, cu sediul social în localitatea Târgu-Mureş, str. Avram Iancu, nr. 29, Judeţul Mureş, cod de înregistrare fiscală 22323401, telefon 0265/311.727, fax. 0265/311.727, e-mail office@divers.org.ro, reprezentată legal de dna. Koreck Maria Magdalena, în calitate de Preşedinte, organizează licitaţia pentru atribuirea contractului de servicii de organizare evenimente în municipiul Tîrgu...detalii