Ziua alfabetului Rom

Centrul de Incluziune Socială pentru Persoanele de Etnie Romă – CISPER Centru Tîrgu Mureș - Centru înființat în proiectul cofinanțat din Fondul Social European „Crearea şi funcţionarea structurilor de asistenţă axate pe ocuparea forţei de muncă – Centre de incluziune socială pentru persoanele de etnie romă”, în implementarea  căruia Asociația Divers este partener alături de: Asociaţia Pakiv România (beneficiar), Asociaţia Amare Phrala, Asociaţia ADRU Pro Diversitate şi Mesogeiako Symvouleftiko Systema S.A,  organizează în data de 10 Aprilie 2012, la sediul CISPER Centru Tîrgu Mureș, dezbaterea podium Ziua Alfabetului Rom cu intenția de a informa despre momentul adoptării scrierii comune internaționale în limba rromani.

Scopul  programului
Organizarea unei dezbateri podium referitoare la adoptarea scrierii comune internaționale în limba rromani, în cadrul celui de-al patrulea Congres Internațional al Romilor desfășurat la Varșovia.

Obiectivele programului

Schimbarea imaginii minorității rome în viziunea majorității

Promovarea informațiilor corecte asupra limbii rromani asa cum este ea folosită astăzi în Europa și în România

Creșterea gradului de cunoaștere a propriei culturi și istorii de către romi

Evaluarea rezultatelor cursului online de limba rromani și promovarea cursului  

Promovarea serviciilor oferite de Centrul de Incluziune pentru Persoane de Etnie Romă CISPER Centru- Tîrgu Mureș.