15.06.2012

Ziua Internațională a Copilului Sarbatorita de CISPER Centru tg Mures

Cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului în data de 1 iunie 2012 CISPER Centru va organiza un concurs intercultural adresat copiilor din ciclul primar și gimnazial. Concursul este o provocare adresată elevilor  care sunt rugaţi să formeze echipe din 5 elevi -  fete şi băieţi și cel puţin un membru al echipei să aparţină unei alte etnii decât cea majoritară. Spectacolul are ca obiectiv promovarea contribuţiilor diferitelor culturi la patrimoniul şi modul de viaţă din România precum şi validarea dialogului intercultural ca factor esenţial pentru dezvoltarea viitoare a societăţii interculturale româneşti şi europene.

Pe lângă acest concurs vor intra pe scenă și formații de dansuri tradiționale rome.

Scopul  programului 

Organizarea unui moment intercultural care să promoveze tradițiile diferitelor etnii din județul Mureș.

  

Obiectivele programului 

- Schimbarea imaginii minorității rome în viziunea majorității

- Creșterea gradului de cunoaștere a propriei culturi și istorii de către romi dar și de către populația majoritară.

- Promovarea serviciilor oferite de Centrul de Incluziune pentru Persoane de Etnie Romă CISPER Centru- Tîrgu Mureș.