Centrul de Incluziune Socială pentru Persoanele de Etnie Romă – Centru a organizat, în data de 18 iunie 2013, începând cu ora 14.00, la sediul CISPER Centru, Str. Călărașilor, Nr. 16, o activitate culturală cu ocazia Zilei Limbii Romani.

      În cadrul Unității Culturale a avut loc lansarea cărții ”Athinganoii de ieri ”Romii de azi””,  autori Cinca Gheorghe și Raț Grigore.

     Scopul activității culturale a fost acela de a promova limba rromani atât în rândul persoanelor de etnie romă, cât și în rândul majoritarilor.  

        Printre obiectivele activității s-au numărat oferirea de informații și cunoștințe despre limba romani, prezentarea unei noi cărți în limba rromani, precum și promovarea serviciilor oferite de Centrul de Incluziune pentru Persoanele de Etnie Romă CISPER Centru - Tîrgu Mureș.

        Cuvântul de deschidere i-a aparținut actorului Moca Rudolf. O prezență remarcabilă a fost aceea al Directorului Direcției Județene pentru Cultură și Patrimoniul Național Mureș, dl. Băciuț Ioan Nicolae, care a impresionat publicul prin spusele sale și care a evidențiat importanța cărții scrise în vederea păstrării memoriei trecutului  unei comunități, dar și a pune în circulație informația pentru a fi accesibilă de către toți cei interesați.

        Autorii Cinca Gheorghe și Raț Grigore au explicat celor prezenți că volumul beneficiază de traducerea textului în limba rromani standardizată cu elementele specifice ale scrierii grafice culte, dar în expresia fonetică a graiului carpatic, pentru o mai bună și eficientă înțelegere a textului. “Noutatea”, au concluzionat dânșii, „constă în echilibrul și consecvența păstrării caracterelor și semnelor grafice ale limbii rromani standardizate, îmbinate cu elemente ale fondului lexical fonetic al graiului carpatic”.

        La această activitate au participat 31 de persoane reprezentând Direcția Județeană pentru Cultură și Patrimoniul Național Mureș, Parttida Romilor Pro Europa, Partidul Național Liberal, cadre didactice și studenți.

 

Comunicat_de_presa_2013_06

Ziua Limbii Rromani
Ziua Limbii Rromani
Ziua Limbii Rromani
Ziua Limbii Rromani
Ziua Limbii Rromani
Ziua Limbii Rromani
Ziua Limbii Rromani
Ziua Limbii Rromani
Ziua Limbii Rromani
Ziua Limbii Rromani