Masă rotundă despre mediatorul rom

Centrul de Incluziune Socială pentru Persoanele de Etnie Romă - Centru înființat în proiectul „Crearea şi funcţionarea structurilor de asistenţă axate pe ocuparea forţei de muncă – Centre de incluziune socială pentru persoanele de etnie romă” organizează în luna martie 2012 în cadrul Unității Culturale înființată  cu scopul de a promova cultura romă și imaginea diversă și complexă a romilor în rândurile populației majoritare:

Ziua Mediatorului Școlar Rom (16.03.2012)

CISPER Centru Tîrgu Mureș va organiza în data de 16 martie 2012, ora 12.00 la sediul din Str. Călărașilor, numărul 34/16, o masă rotundă intitulată ”Rolul mediatorului școlar rom în eliminarea barierelor întâmpinate de către copiii romi în accesul la educație” în cadrul căreia vor fi discutate aspecte legate de importanța muncii mediatorului școlar rom în comunitate.

Scopul activității este valorizarea resursei umane cu funcția de mediator școlar din județul Mureș.

Deși mediatorii școlari au din 17 martie 2000 fișa postului elaborată și din 2011 există și un ghid al mediatorilor școlari, munca acestora nici în prezent nu este valorificată de către instituțiile în subordinea cărora își desfășoară activitatea.