< Anunt de participare la achizitie directa de produse
08.01.2013

ANUNT PENTRU ACHIZITIE ÎNCHIRIERE AUTOTURISM


ASOCIAȚIA DIVERS

Partener în implementarea proiectului “Crearea și funcționarea structurilor de asistență axate pe ocuparea forței de muncă – Centre de incluziune socială pentru persoanele de etnie romă”, POSDRU/96/6.2/S/62509, anunță lansarea  procedurii de achiziție închiriere autoturisme Cod CPV 34110000-1, necesare derularii proiectului “Crearea și funcționarea structurilor de asistență axate pe ocuparea forței de muncă – Centre de incluziune socială pentru persoanele de etnie romă”, în concordanță cu prevederile contractului de finanțare POSDRU/96/6.2/S/62509

Evaluarea contractului de achiziţie se realizează în conformitate cu regulile privind estimarea valorii contractelor de achiziţie publică prevăzută în instrucțiunea 26 din 31.08.2010, Anexa nr. 1 – studiu de piață, criteriul de atribuire prețul cel mai scăzut.

Tipul contractului: contract de prestări servicii, durata 01.02.2013 – 31.08.2013.

Ofertele se pot trimite prin poștă sau depune direct la sediul Asociației Divers  - Secretariat, Tg-Mureș, str. Călărașilor, nr. 34/16 (sediu CISPER Centru).

Data limită de depunere/transmitere a ofertelor este: 21.01.2012 orele 12:00

Pentru informații suplimentare tel/fax 0265/311727, persoană de contact – Koreck Maria Magdalena, Președinte, e-mail office@divers.org.ro

Documentația pentru această achiziție se poate descărca aici