< Anunț recrutare formatori
15.07.2012

Anut inscriere curs lucrator social


Asociația Pakiv România prin CISPER Centru Tîrgu Mureș anunță în cadrul proiectului “Crearea și funcționarea structurilor de asistență axate pe ocuparea forței de muncă – Centre de incluziune socială pentru persoanele de etnie romă” – ID 62509, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013, Axa prioritară 6, Promovarea incluziunii sociale, beneficiar Asociația Pakiv România,

Organizeaza selecția cursanților pentru cursul de calificare lucrător social, COD COR 532908.

Diploma şi titlul obţinute:
Certificat de absolvire recunoscut de Ministerul Muncii, Familiei și Egalităţii de Şanse și Ministerul Educaţiei și Cercetării, purtând antetul CNFPA.

La înscriere se depune un dosar care va conține următoarele:
- CV Europass
- Cerere de înscriere
- Carte de identitate
- Diploma de studii (ultima şcoală absolvită)
- Certificat de naştere
- Certificat de căsătorie

Echipa Cisper Centru Tîrgu Mureș acordă consultanță în întocmirea dosarului prin Doda Ana Maria, reponsabil activități de consiliere, de sprijin și informare, tel. 0736644047, e-mail: dodanamaria@divers.org.ro

Click aici pentru mai multe informatii