< Comunicarea rezultatelor la achiziţie directă de servicii - servicii de productie audio
21.10.2011

CAMPANIE DE INFORMARE SI CONSTIENTIZARE -ASUMAREA IDENTITĂȚII- SUNT ROM!


CAMPANIE DE INFORMARE SI CONSTIENTIZARE
-ASUMAREA IDENTITĂȚII- SUNT ROM!

Asociaţia Divers şi Asociația Pakiv România, prin Centrul de Incluziune Socială pentru Persoanele de Etnie Romă – CISPER Centru – Tîrgu Mureș anunță desfășurarea campaniei de informare și conștientizare a asumării identității rome ”Sunt Rom!” destinată persoanelor de etnie romă.

Campania face parte din Activitatea 4 privind conștientizarea comunității de romi privind teme legate de sănătate, educație și integrarea socială a proiectului “Crearea şi funcţionarea structurilor de asistenţă axate pe ocuparea forţei de muncă – Centre de incluziune socială pentru persoanele de etnie romă”, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 6 –Promovarea incluziunii sociale, Domeniul major de intervenție 6.2 – Îmbunătățiria accesului și participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii.

Campania se va desfășura în perioada 20 – 25 octombrie 2011. Sunt vizați membri comunităţilor de romi marginalizate din Municipiul Tîrgu Mureș și din comunele județului Mureș. 

Prin derularea acestei campanii se dorește: conștientizarea importanței asumării identității rome la recensământ și informării persoanelor din comunităţile de romi marginalizate cu privire la metodologia derulării recensământului și promovarea serviciilor oferite de Centrele de Incluziune pentru Persoanele de Etnie Romă.

În cadrul campaniei va avea loc un eveniment cultural de creștere a stimei de sine și de informare despre importanța asumării identității rome la recensământ în data de 23 octombrie 2011, la ora 17.00 în comuna Băgaciu la care vor performa: Ansamblul Merele Roșii din Băgaciu cu dansuri rome, Orchestra Alex cu melodii lăutărești și actorul Moca Rudolf. Deasemenea vor fi distribuite afișe  și fluturași în 18 comunități rome din județul Mureș.

Informaţii suplimentare:

Asociatia Divers
CISPER Tîrgu Mureş  Telefon: 0265 311727  
E-mail: office@divers.org.ro