< Anunţ de participare la achiziţie directă de servicii - Servicii de tipărire materiale promoționale
09.09.2011

Raport Campania pe sănătate “Accesul la sănătate este dreptul fiecăruia”


Asociaţia Divers şi Asociația Pakiv România, prin Centrul de Incluziune Socială pentru Persoanele de Etnie Romă – CISPER Centru – Tîrgu Mureş au desfăşurat în perioada 1 august -31 august 2011 campania de informare şi conştientizare “Accesul la sănătate este dreptul fiecăruia” destinată persoanelor de etnie romă.Campania face parte din Activitatea 4 privind conştientizarea comunităţii de romi privind teme legate de sănătate, educație şi integrare socială a proiectului “Crearea şi funcţionarea structurilor de asistenţă axate pe ocuparea forţei de muncă – Centre de incluziune socială pentru persoanele de etnie romă”, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 6 –Promovarea incluziunii sociale, Domeniul major de intervenție 6.2 – Îmbunătățiria accesului și participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii.

Campania a fost implementată în comunităţile de romi din Acăţari, Band, Băgaciu, Bogata, Cristeşti, Fărăgău, Glodeni, Grebenişu de Câmpie, Iernut, Luduş, Ogra, Petelea, Reghin, Sângeorgiu de Mureş, Sânpaul, Târnăveni, Zau de Câmpie şi Tîrgu Mureş şi a vizat atât familiile de romi din comunităţile menţionate cât şi instituţiile publice, mediatorii sanitari, mass media şi organizaţiile neguvernamentale. Scopul campaniei a fost de a informa populaţia despre beneficiile oferite de asigurarea de sănătate şi despre modul în care serviciile sanitare gratuite pot fi accesate.

Într-o primă fază au fost selectate localităţile şi a fost elaborat fluturaşul campaniei care conţinea informaţii referitoare la accesul la serviciile medicale în funcţie de categoria socială a beneficiarilor şi au fost pregătiţi voluntarii din clubul tinerilor romi pentru includerea acestora în echipele mobile.

 Au fost contactaţi factorii locali – mediatori sanitari, lideri din comunitate, cabinetele medicale (medici de familie) din comunităţi – în vederea mobilizării persoanelor interesate să participe la întâlnirile cu responsabilii CISPER Centru şi pentru a funcţiona ca şi puncte de diseminare a informaţiilor şi a fost organizată o întâlnire la care au participat 15 mediatori sanitari din judeţ în cadrul careia a fost prezentată campania, obiectivele acesteia, au fost distribuite materiale informative şi s-au trasat bazele colaborării cu mediatorii sanitari pentru buna desfăşurare a campaniei.

Membrii CISPER s-au împărţit în doua echipe, în fiecare echipă fiind prezenţi şi câte 2 voluntari care s-au ocupat de completarea chestionarelor pe sănătate în cele 4 localităţi vizate pentru studiu ( Band, Băgaciu, Tonciu şi Tîrgu Mureş). Echipele s-au deplasat pe teren succesiv în cele 18 localităţi menţionate, în 14 localităţi informarea s-a făcut cu ajutorul medicilor de familie la care au fost distribuiţi fluturaşi ai campaniei, afişe şi fluturaşi de informare despre serviciile CISPER Tîrgu Mureş iar în celelalte 4 au avut loc întâlniri cu membrii comunităţii rome, echipele deplasându-se din casă în casă. Au fost distribuiţi fluturaşi, s-au discutat problemele pe care persoanele de etnie romă le întâmpină în sistemul sanitar şi s-a observat importanţa mediatorilor sanitari ca liant între comunitate şi medici. Oamenii au fost receptivi la mesajul campaniei, şi-au arătat interesul faţă de serviciile oferite de CISPER Tîrgu Mureş şi au colaborat cu voluntarii pentru completarea chestionarelor.

În urma campaniei 155 de adulţi au fost informaţi despre serviciile CISPER, 209 persoane au primit informaţii despre accesul la serviciile de sănătate şi mulţi alţii au fost informaţi prin intermediul mediatorilor sanitari şi a medicilor de familie din comunităţi. Au fost distribuiţi 1500 de fluturaşi ai campaniei pe sănătate, 1100 fluturaşi CISPER, respectiv 60 de afişe CISPER.