Flash Mob împotriva urii, intoleranței și violenței

Raport

Centrul de Incluziune Socială pentru Persoanele de Etnie Romă – CISPER Centru Tîrgu Mureș se alătură Campaniei  de marcare a ” Zilei Internaționale Împotriva Fascismului și  Antisemitismului „ inițiată de către rețeaua europeană împotriva naționalismului, rasismului, fascismului și pentru susținerea imigranților și refugiaților UNITED FOR INTERCULTURAL ACTION. Acțiunea face parte din activitatea 4.6 Înființarea unei unități culturale în cadrul fiecărui centru de incluziune a proiectului “Crearea şi funcţionarea structurilor de asistenţă axate pe ocuparea forţei de muncă – Centre de incluziune socială pentru persoanele de etnie romă”, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Asociația Divers urmărește combaterea prejudecăților și a intoleranței etnice, religioase, sociale  sau de orice alt tip în general în care se încadrează și obiectivul CISPER Centru  Tîrgu Mureș de a implementa activități care vizează schimbarea atitudinii sociale față de comunitățile de romi în acest sens în data de 9 noiembrie 2011 prin Flash Mobul împotriva violenței a dorit  atragerea atenţia asupra faptului că intoleranţa încă nu este de domeniul trecutului, ci continuă să se manifeste zi de zi sub diferite forme. Genocidul care s-a petrecut în urma Nopţii de Cristal de acum 73 de ani a fost posibil şi  pentru că erau foarte puţine voci care se împotriveau răspândirii urii generate de politica nazistă. Generaţiile prezentului nu sunt vinovate pentru tragediile trecutului, trebuie însă să-şi asume responsabilitatea asigurării unui prezent şi viitor lipsit de ură, intoleranţă şi violenţă. Trebuie totodată să înțelegem că tăcerea este în continuare, aşa cum a fost acum 73 de ani, mobilul care încurajează răspândirea urii.

Noi nu vom putea simţi cu adevărat tragediile trăite de către comunităţi, familii, indivizi în timpul nazismului. Putem însă să nu mai permitem ca din cauza alterităţii de orice fel cineva să fie umilit, exclus, prejudiciat. 

Flash Mob-ul care a avut loc în data de 9 noiembrie 2011, la Memorialul Victimelor Holocaustului a avut ca scop promovarea pașnică a respectului față de diversitate. După o scurtă rugăciune rostită de către președintele Comunității Evreilor din județul Mureș, actori profesioniști și voluntari ai Asociației Divers au recitat în română, engleză, romani, germană și maghiară citatul Martin Niemoeller, reprezentativ pentru ce însemna complicitate la genocid - prin tăcere - în trecut și ce înseamnă complicitate la discriminare - prin tăcere - în prezent.

După momentul comemorativ la sediul CISPER Tîrgu Mureș a fost vizionat filmul  documentar ”Dureri ascunse” regizat de Michelle Kelso care are ca temă deportarea romilor din România și discriminarea supraviețuitorilor.

 

Flash Mob against hate, intolerance and violence.

Report

The Centre for Social Inclusion for Roma People  CISPER Centre Tirgu Mures joins the worldwide campaign “ The International Day against Fascism and Anti-Semitism” initiated by United for Intercultural Action, the European network witch fights against nationalism, racism, fascism and sustains immigrants and refugees. 

Diverse Association aims to fight prejudice, ethnic, religious, social intolerance and trough CISPER  Centre activities will be implemented to change the social attitude regarding the roma communities.

On the 9 th of November 2011Diverse Association organized an event to draw the attention to the fact that intolerance is not a matter of the past and continues to manifest itself day by day in different forms.

The genocide that happened 72 years ago, also known as the Crystal night, happened because there weren’t  enough voices to  fight against the hate disseminated by the Nazi politics. Our days generations can’t be blamed for the tragedies from the past but we have the moral obligation to face up the facts, to ensure a future without hate, intolerance and violence and we have to be aware of the fact that silence, not speaking for one’s rights is the main reason for the hate diffusion.

We aren’t able to feel the tragedies of communities, families and people that suffered from the persecution of the Nazi regime  but we have the power to change mentalities and to fight against exclusion.

The event that took place in Tirgu Mures on the 9 th of November near the Memorial of the Holocaust Victims had the purpose to peacefully promote respect towards diversity. Professional actors and members of Diverse Association quoted in Romanian, English, Romani, German and Hungarian Martin Niemoeller's famous quote.

At the end of the event  the people present watched a documentary movie about the situation of the roma people from Romania during WW II. 

Fișiere

Martin_Niemoeller.pdf

Citatul lui Martin Niemoeller in limbile romana engleza maghiara romani

invitatie__flash_mob_romana.pdf

Invitatie flashmob

invitatie_flash_mob_hu.pdf

Flashmob meghivo