Asociația Divers are deosebita plăcere de a vă invita  cu ocazia Zilei Muzicianului Rom la lansarea Cd-ului „Melodii Rome Documentate”.

Evenimentul va avea loc vineri, 14 Octombrie 2011, de la orele 12,00 în cadrul Unității Culturale, la sediul CISPER Centru Tîrgu Mureș, strada Călărașilor, numărul 34. 

Alex Moldovan, câștigătorul Concursului Tinerilor Lăutari Romi, va cânta din melodiile înregistrate.

Prezentarea conținutului CD-ului se va face de către muzicianul Vidám Gyula și actorul Rudy Moca.

Acest eveniment face parte din  Activitatea A.4.4: Elaborarea și distribuirea materialelor informative, precum calendare cuprinzând informații specifice legate de viața și cultura romilor, filme de scurt metraj și documentare privind contribuția romilor în sfera tradiției muzicale locale, în arta și în cultură a proiectului “Crearea şi funcţionarea structurilor de asistenţă axate pe ocuparea forţei de muncă – Centre de incluziune socială pentru persoanele de etnie romă”, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 6 –Promovarea incluziunii sociale, Domeniul major de intervenție 6.2 – Îmbunătățirea accesului și participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii.

Vă așteptăm cu drag!