Regulament Concursul Naţional pentru elevi "Diversitatea - O Şansă în Plus pentru Viitor"

 

REGULAMENTUL CONCURSULUI NATIONAL PENTRU ELEVI

Diversitatea – O ?ansa în plus pentru viitor

I. Componenta echipelor:

a) Se concureaza pe categoria de vârsta 10-16 ani.

b) Echipele sunt formate din câte cinci elevi, indiferent de forma de învatamânt, si un îndrumator (cadru didactic). Membrii echipei pot proveni de la diferite scoli.

c) Fiecare echipa va avea în componenta, în mod obligatoriu, fete si baieti.

d) Fiecare echipa trebuie sa cuprinda elevi ce vin din rândul a cel putin doua etnii.

e) Echipele pot schimba componenta pe parcursul concursului (de la faza judeteana pâna la cea nationala) pâna la doi membri, iar îndrumatorul poate fi schimbat o singura data.

f) La fiecare faza a concursului echipele vor avea componenta conform punctelor b), c), d).

II. Etapele concursului:

  1. Etapa I

Concursul se va desfa?ura prin spectacole organizate fara jurizare la nivel de ?coala, apoi la nivel local (unde este cazul, adica sunt minim doua unita?i ?colare participante din localitate!), astfel încât - la faza jude?eana - sa se prezinte cel pu?in 4 echipaje concurente din fiecare jude?. Un observator regional – desemnat de MEN ?i Divers - se va deplasa la faza jude?eana pentru constatari.

Din ra?iuni financiare, este bine ca faza jude?eana sa se desfa?oare cu ocazia festivita?ilor organizate la nivel jude?ean de 8 aprilie, Ziua Interna?ionala a Romilor, pentru care se pot aloca fonduri de catre autorita?ile locale ?i jude?ene.

  • Vor participa echipe de câte 5 elevi formate conform descrierii de la punctul I al prezentului regulament. Faza jude?eana se va organiza în cadrul unui eveniment cultural la care echipele concurente vor prezenta momentele creativ-artistice interculturale pregatite pentru concurs ?i le vor înregistra video, astfel încât sa fie vizibila produc?ia de pe scena, cât ?i spectatorii. Înregistrarile video de la nivel jude?ean se vor trimite pâna în data de cel târziu 15 mai 2013 la Asocia?ia Divers prin CD sau DVD la adresa: Str. Avram Iancu Nr. 29, 540089 Tîrgu Mure?;

  • Jurizarei etapei I de concurs se va face în data de 20 mai, iar comunicare rezultatelor în 22 mai 2013.

În situa?ia în care se constata ca nivelul artistic al presta?iilor de la faza jude?eana este sub standarde ?i nu se încadreaza în exigen?ele concursului, jude?ul respectiv nu va fi confirmat sa ia parte la faza na?ionala cu echipaj. De aceea este necesar ca faza jude?eana sa se desfa?oare cu cel pu?in patru echipaje, pentru a se putea alege echipajul cel mai bun.

b) Etapa na?ionala

  • Se va organiza în perioada 7-9 iunie 2013 la Bacau ?i vor participa echipele selectate de juriu în 20 mai 2013.

III. Perioada de desfasurare a concursului:

Etapa I:

-Lansare, promovarea ?i desfa?urarea fazelor pe ?coala/ locala ?i jude?eana, cât si înscrierile la faza na?ionala a concursului: februarie - 10 mai 2013.

-Trimiterea înregistrarilor video de la faza jude?eana se va face pâna în data de cel târziu 15 mai 2013, pe adresa Asocia?ia Divers prin CD sau DVD. Din ra?iuni financiare, faza jude?eana se va organiza – pe cât posibil - în contextul Zilei Interna?ionale a Rromilor (8 aprilie).

-Jurizarea: 20 mai 2013.

-Comunicare rezultatelor de la etapa I, jude?eana (22 mai 2013);

- Faza finala, nationala: 7-9 Iunie 2013, Bacau


IV. Probele concursului:

A.Teorie – are loc la faza na?ionala

1. Istorie, cultura, traditii

2. Educatie civica si valori

Desfasurarea probei:

Fiecare echipa va fi grupata în jurul unei mese, iar membrii vor raspunde împreuna la întrebarile unui test - grila.

Bibliografia pentru punctele 1, 2 este publicata pe site-ul www.divers.org.ro, respectiv va fi trimisa prin mail coordonatorilor judeteni desemna?i de ISJ-uri, pentru a putea fi postata pe paginile web ale ISJ-urilor. La cerere, Asociatia Divers va trimite îndrumatorilor bibliografia si prin mail.

B. Creativ – Artistic – are loc în etapa I ?i la faza na?ionala

  1. Proza (teatru, poezie etc.)

  2. Vocational (dans, muzica, desen etc.)

Desfasurarea probei:

Echipele de la faza jude?eana vor concura în cadrul unui eveniment cultural cu spectatori, la care vor prezenta momentele creativ-artistice pregatite pentru concurs ?i vor înregistra video evenimentul, în a?a fel încât sa se vada integral produc?ia scenica de maxim 10 minute ?i, de asemenea, sa fie vazu?i ?i spectatorii. Înregistrarea se trimite pâna cel târziu la data de 15 mai 2013, la Asocia?ia Divers (str. Avram Iancu nr. 29, 540089 Tîrgu Mure?).

O conditie esentiala pentru aceasta proba este aceea ca productia artistica sa oglindeasca interactiunea dintre culturi si nu sa reproduca doar elemente separate ale fiecarei culturi.

Aceasta proba necesita creativitate si interactiune din partea întregii echipe, pentru a se reflecta colaborarea membrilor acesteia.

În program trebuie inclusa, în mod obligatoriu, minim o limba, alta decât limba româna, care sa fie limba unei minoritati nationale din România.

În cazul dansurilor, trebuie sa participe toata echipa si nu numai cei dintr-o anumita etnie (de exemplu, se poate începe un dans de catre cei care îl cunosc bine si, pe rând, li se vor alatura si ceilalti membri ai echipei. Similar, si pentru probele interpretate vocal, este de dorit sa se procedeze asa).

Videoclipurile ultimelor patru editii ale Concursului sunt postate pe pagina web a Asociatiei Divers (www.divers.org.ro), pentru ca echipele care se înscriu la concurs sa înteleaga mai bine cerintele.

Nu se vor reproduce programe/ secven?e de program din edi?ii anterioare. De asemenea, nu vor fi prezen?i la faza jude?eana ?i na?ionala a concursului mai mult de 2 participan?i de la edi?iile precedente de la nivel na?ional!

Se va avea grija ca reprezentarea dupa gen sa fie echilibrata (cel pu?in doua fete sau cel pu?in doi baie?i din cei cinci concuren?i).

Se recomanda ca fondul muzical sa fie produs de catre concuren?i într-o propor?ie de cel pu?in 60%.

Nu se vor difuza ?i utiliza melodii ale caror texte transmit mesaje needucative ori agramate, de regula vehiculate în manele (“a?a e femeile”, „baiat de?tept”, “banii, banii…” etc etc.), în niciuna din limbile utilizate (româna, rromani, turca etc.). Nu se vor folosi cuvintele ”?igan” ?i alte derivate în presta?iile concuren?ilor ?i nu se vor difuza melodii în textele carora apare acest cuvânt.

Timpul maxim pentru prezentarea probei este de 10 minute.

Deciziile juriului nu pot fi contestate.

V. Juriul

Etapa I Juriu format din reprezentantul MEN, al Asociatiei Divers ?i o persoana din sfera culturala.

Faza na?ionala - Juriu format din reprezentantul MEN, al Asociatiei Divers, al organizatorului fazei na?ionale ?i doua persoana din sfera culturala.

VI. Premii:

a) Fiecare participant va primi o diploma de participare si o insigna din partea Asocia?iei Divers ?i ISJ-uri.

b) Echipele câstigatoare la faza nationala ?i îndrumatorii vor primi diplome ?i premii în bani din partea MEN ?i a Asocia?iei Divers.

c) Alte premii oferite de sponsori ?i /sau de ISJ-uri pe toata perioada concursului.

Informatii suplimentare, cât si fisa de înscriere pot fi descarcate de pe pagina web a Asociatiei Divers www.divers.org.ro sau, la cerere, se pot trimite de catre Asociatia Divers.

Contactele Asociatiei Divers sunt urmatoarele:

- pentru înscriere ?i informa?ii generale office@divers.org.ro, fax: 0265-311727, persoana de contact: Koreck Maria ?i Doda Ana Maria

- pentru informa?ii legate de coordonarea na?ionala a proiectului ?i solu?ionarea problemelor întâmpinate Koreck Maria, office@divers.org.ro

Succes!