Voluntarul Anului 2012 - Mureș

Voluntarul Anului 2012 - Mureș

 

Căutăm voluntarul anului 2012! Sunteți un ONG care activează în județul Mureș? În cursul anului ați lucrat cu voluntari? Vă rugăm nominalizați voluntarul din echipa dumneavoastră care a contribuit cel mai mult la dezvoltarea organizației, la realizarea unui proiect al organizației și noi vom premia cel mai bun voluntar al anului 2012.

Premiul Voluntarul Anului este oferit de către Primăria Municipiului Tîrgu-Mureș pentru voluntarii din Municipiul Tîrgu Mureș și de către organizatori pentru voluntarii din județul Mureș.

Premiul Voluntarul Anului oferit de  Primăria Municipiului Tîrgu Mureș: 500 lei

Premiul Voluntarul Anului oferit de organizatori: un obiect

Data limită a nominalizării: joi, 16 mai 2013

Voluntarul anului poate fi orice persoană care a desfășurat o activitate de voluntariat în cursul anului 2012 în cadrul unei organizații participante la Târgul ONG din Tîrgu-Mureș sau județul Mureș și este nominalizat de către organizația gazdă.

O organizație poate nominaliza mai multe persoane (max. 3) în cadrul concursului.

Pentru a nominaliza voluntarul anului trebuie să completați formularul atașat. Opțional puteți atașa următoarele anexe:

·         copie după contractul de voluntariat

·         poze cu voluntarul anului în cadrul activităților desfășurate

Formularele vă rugăm să le trimiteți la adresa: office@divers.org.ro

Nominalizările vor fi evaluate de către o echipă formată din reprezentanții Primăriei Tîrgu Mureș, Asociația Divers, Fundația Alpha Transilvană, Asociația Euromedia Advertising și Fundația Comunitară Mureș.

La competiție nu pot participa voluntarii organizațiilor al căror membri se află în juriu.

Formular/Űrlap
nominalizare voluntarul anului 2012 – év önkéntese díj nevesítése

Numele voluntarului nominalizat/Az önkéntes neve

 

Numele organizației gazdă /
A szervezet neve

 

Date de contact al voluntarului/ Az önkéntes adatai

Nr. mobil/Mobiltelefon:

 

E-mail:

 

Vârsta voluntarului (ani)/Az önkéntes életkora

 

Organizația a avut încheiat un contract de voluntariat cu persoana nominalizată? (DA/NU)

A szervezet és az önkéntes között született szerződés? (IGEN/NEM)

 

Voluntarul/Az önkéntes

 

·         este voluntarul organizației de mai mulți ani/több éve önkénteskedik a szervezet részére

 

·         a participat la / hány projektben vett részt?

........ de proiect(e) al(e) organizației

·         ore de voluntariat prestate pentru organizație/az önkéntesen ledolgozott órák száma

 

Vă rugăm să argumentați în max. 15 rânduri de ce considerați că persoana nominalizată trebuie să primească titlul Voluntarul Anului 2012.

Kérjük indokolja meg maximum 15 sorban, hogy miért tartja az ön által megnevezett önkéntest az Év Önkéntese 2012 Díj alkalmasnak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reprezentantul organizației gazdă/A szervezet képviselője

 

Numele și prenumele/Név

 

Funcția/Funkció

 

Semnătura și ștampila organizației/

Aláírás és pecsét