SUNAȚI ACUM
0265-311727

Curs online în limba rromani

 

Curs online

 

Curs de inițiere în limba rromani

 

Metode noi de promovare a invatarii limbii romani Curs online de limba rromani pentru începători

Sarău Gheorghe, Kővári Roberta, Koreck Maria

 

Asociația Divers este partener al Asociației PAKIV România în proiectul “Crearea şi funcţionarea structurilor de asistenţă axate pe ocuparea forţei de muncă – Centre de incluziune socială pentru persoanele de etnie romă” – ID 62509,  cofinanţat din FSE prin POSDRU 2007-2013. 

Prin activitatea de elaborare a materialelor informative cuprinzând informații specifice legate de cultura romilor în cadrul acestui proiect  s-a elaborat un curs online de învățare a limbii rromani pentru începători care se adresează atât persoanelor de etnie romă, cât și persoanelor de  altă etnie.

La acest demers de pionerat în domeniul învățării / predării limbii rromani au contribuit prof. dr. Sarău Gheorghe prin realizarea conținutului cursului, Farkas Csaba prin adaptarea conținutului la platforma online de învățare, Kővári Roberta prin realizarea exercițiilor de evaluare, înregistrarea audio a dicționarului și coordonarea ilustrării conținutului, Fazakas Mátyás prin coordonarea tehnică și Koreck Maria prin coordonarea științifică a activității.

Cursul se adresează, deopotrivă, începătorilor şi vorbitorilor nativi ai dialectelor limbii rromani care nu au urmat un curs de iniţiere în limba rromani comună şi în grafia oficială a acesteia. Căci aceştia din urmă, parcurgând Cursul de faţă, realizează lacunele şi îşi pot corija formele dialectale în raport cu norma limbii rromani comune. Cursul se mai adresează și persoanelor majoritare care sunt interesate să învețe limba rromani.

Cursul are ca prim scop însuşirea scrierii corecte în limba rromani, conform grafiei oficiale a acestei limbi, adoptată în anul 1990, recunoscută şi aplicată şi în sistemul şcolar şi universitar românesc, din perspectiva predării şi cultivării limbii rromani. Un al doilea scop  priveşte achiziţionarea unui vocabular vechi rrom, regăsit în forme nealterate ale unor cuvinte din lexicul limbii rromani comune. Al treilea scop, este ”strecurarea” elementelor gramaticale prin prezentarea vocabularului şi prin scurtele texte, fiind totuși uşor de dedus de către cursanţi.

S-a ales metoda de învățare online deoarece a fost considerată ca una atractivă și accesibilă atât elevilor cât și persoanelor adulte indiferent de etnie sau categorie socio-profesională.

Cursul este structurat în XV module de învățare în care primul modul prezintă alfabetul limbii rromani. Următoarele module prezintă literele limbii rromani după ordinea de frecvență a acestora și familiarizează cursantul cu cuvinte, sintagme și propoziții și scurte fraze în limba rromani, după care urmează consolidarea cititului, a scrisului și a vocabularului parcurs. Fiecare modul conține și pronunția auditivă a vocabularului, cuvintelor și scurtelor fraze.

Metoda aplicată prin curs de autor este o metodă aplicată de către domnul profesor Sarău Gheorghe de peste două decenii, cu rezultate foarte bune care oferă puține achiziții, dar acestea vor fi sigur însușite de cursant. Metoda ascunde un demers repetitiv, preluându-se cuvintele învăţate în modulele anterioare, repetate pentru a fi fixate cu siguranţă. Prezentarea, de fiecare dată a echivalentelor româneşti, pentru fiecare cuvânt şi sintagme nou apărute, sporeşte, indiscutabil, capacitatea de reţinere a acestor unităţi lexicale. Este, de asemenea, important a se aminti că introducerea progresivă a literelor limbii rromani a fost făcută după ce, în prealabil, s-a stabilit ordinea de frecvenţă a acestora, la fel, selectarea cuvintelor a ţinut seamă de frecvenţa lor în vorbire în medii cât mai variate.

Traducerea în permanenţă a informaţiei lingvistice nou introdusă conferă siguranţă în însuşirea corecta de către cursant a sensului şi nu doar bănuirea lui. Acest lucru adaugă metodei un alt câştig, anume independenţa cursantului în studiu, el putând şi singur învăţa limba, beneficiind de cheile de control pe care le oferă la fiecare pas echivalentele româneşti, traducerea cuvintelor, a sintagmelor, a propoziţiilor şi a frazelor.

Fiecare modul de învățare conține și teme pe care cursanții trebuie să rezolve singuri, dar în cazul în care întâmpină greutăți, vor primi asistență din partea unui tutore. Trecerea de la un modul la următorul se face prin rezolvarea unor scurte teste prin care se verifică cunoștințele însușite de către cursant. Trecerea cu succes de la un modul la altul este răsplătit prin ”cadouri” ce conțin muzică tradițională romă, respectiv materiale resursă despre etnia romă (imnul, steagul, texte istorice și despre tradiții).

Sperăm ca acest curs să contribuie cu succes la păstrarea unui element identitar important al oricărei minorități naționale din România, cel al limbii vorbite, respectiv să contribuie la eliminarea barierei de limbă în comunitățile multietnice din țara noastră în care romii trăiesc alături de majoritari și alte minorități.