SUNAȚI ACUM
0265-311727

Achiziţii

Asociația Divers, CUI 22323401. Tel: +40-265-311727, E-mail: office@divers.org.ro, https://www.facebook.com/diverseMS/ în calitate de partener al Comunei Beica de Jos, județul Mureș, implementează proiectul AP 1.13 “Sate Sănătoase” finanţat prin programul ”Provocări în sănătatea publică la nivel european EEA Grants2014-2021”.

În cadrul acestui proiect avem nevoie să achiziţionăm următoarele:
Servicii actualizare site web

A) Procedura de atribuire aplicată: atribuire directă, în baza prevederilor Planului de achiziții proiect și Ordinului nr. 1284/2016 al ministrului fondurilor europene pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene.
1)    Tipul contractului: Contract achizitii servicii
2)     Denumirea contractului: Serviciu actualizare site web
3) Cod CPV 72413000-8 – Servicii de proiectare de site-uri
3)    Obiectul contractului/achiziției: Achizitie servicii actualizare site web 
4)    Durata contractului: Până la data de: 30.04.2024
5)    Valoare maximă estimată: Fara TVA: 16,031.40 RON Cu TVA: 13,471.75 RON
6)    Ofertele alternative: nu se admit.
7)    Data limită pentru depunerea ofertelor: 04.004.2024 orele 14:00, prin email la adresa office@divers.org.ro.
8)    Limba în care se va redacta oferta: limba română.
Garanțiile solicitate: nu se solicită garanție de participare/bună execuție.
9)     Toate facturile și plățile se vor efectua doar după furnizarea serviciilor în 30 de zile de la data recepției serviciilor, pe baza facturii fiscale și a procesului-verbal de recepție a acestora.
10)     Perioada de valabilitate a ofertelor: 1 lună.
11)     Informații suplimentare se pot obține de la: Asociația Divers, CUI 22323401. Tel: +40-265-311727, E-mail: office@divers.org.ro, Președinte Maria Koreck


B) Cerințe privind furnizorul de servicii
1)    Pentru persoanele juridice: Certificat de Înregistrare emis de Oficiul Național al Registrului Comerţului.

Published on
Mon, 04/01/2024 - 19:27