SUNAȚI ACUM
0265-311727

Mures Hub Intercultural

Proiectul Mureș HUB Intercultural se implementează în perioada 1 aprilie – 31 octombrie 2023 și are o valoare de 113.800 lei. Proiectul are mai multe componente care promovează pe lângă cunoașterea reciprocă între participanți și însușirea unor competențe multilingve de bază, cu ajutorul căruia copii și tinerii ucrainieni, români, maghiari și romi vor putea comunica între ei. S-au organizat activități cu teme ce țin de alimentație, sport, jocuri, respectiv ateliere de creative și tabere interculturale la care s-au folosit metodele educației interculturale, punțnd accent pe formarea grupului și dezvoltarea empatiei, aptitudinilor de comunicare și cele de a lucra în grup. 
Proiectul Mureș HUB Intercultural este derulat de Asociația Divers în parteneriat cu Asociația Suryam și finanțat prin programul Efectiv Civic, dezvoltat de FDSC – Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile în parteneriat cu RAF – Romanian American Foundation.
Despre Asociația Divers
Asociaţia Divers promovează, începând din anul 2007, cunoaşterea şi respectarea diversităţii /alterităţii culturale, etnice, lingvistice, sociale, fizice, de gen, etc. în societate, respectiv să promovezeapărarea drepturilor omului, valorilor democratice, non-violenţei şi a cetăţeniei active. Asociaţi adepune eforturi în vederea realizării unei societăţi incluzive interculturale bazate pe respectarea valorilor comune ale Uniunii Europene şi valorificarea diversităţii existente în societate.
Despre Asociația Suryam
Asociația SURYAM este o persoană juridica română de drept privat, independentă, nonprofit, fără scop lucrativ, nonguvernamentală care nu face deosebiri de rasă, sex, religie, convingeri politice și origine etnică.
Asociaţia SURYAM are ca scop contribuţia la dezvoltarea durabila la nivel local, naţional si internaţional prin identificarea, susţinerea si valorificarea potenţialului uman.
Obiective generale ale asociației sunt:
-    Conştientizarea si dezvoltarea sentimentului identităţii si valorii personale, precum si a respectului de sine al individului in raport cu sine si cu societatea.
-    Descoperirea tinerelor talente si sprijinirea dezvoltării si perfecţionării profesionale ale acestora

Despre programul Efectiv Civic
Efectiv Civic este un program de educație civică și dialog intercultural pentru tineri dezvoltat de FDSC – Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile în parteneriat cu RAF – Romanian American Foundation și cu sprijinul CJI – Centrul pentru Jurnalism Independent.

Inițiativa are ca focus: 
•    creșterea capacității a 15 ONG-uri în fiecare an pentru a oferi intervenții în două domenii importante pentru o democrație funcțională: educația media și dialogul intercultural
•    dezvoltarea capacității organizaționale a ONG-urilor finanțate în vederea creșterii sustenabiliății acestora și a îmbunătățirii abilităților lor de a implementa proiecte

Bugetul total al programului este de 1.707.000 lei anual.

Despre FDSC – Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile
Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile (FDSC) este o organizație neguvernamentală, independentă, înființată în anul 1994, care promovează o societate civilă puternică și sustenabilă, ce contribuie la apărarea valorilor democratice prin sprijinirea actorilor societății civile, mobilizarea de resurse, încurajarea unui mediu favorabil și întărirea cooperării cu celelalte sectoare. 
Despre RAF – Romanian American Foundation
Romanian-American Foundation (RAF) a fost înființată în 2009. Misiunea RAF este să promoveze şi să consolideze condițiile necesare unei economii de piață sustenabile și unei societăți democratice, care să asigure accesul la oportunități pentru toate segmentele populației din România. Intervențiile RAF acoperă trei priorități strategice: economie rurală, tehnologie și inovație, implicare civică. Programele educaționale sunt o componentă transversală pe parcursul tuturor intervențiilor noastre, oferind elevilor acces la educație de calitate și contribuind la sustenabilitatea programelor.